Dzień otwarty ZSCKR Swarożyn marzec 2022 

materiał przygotowany przez ucznia z klasy 2 FTR. 

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:

 

•            Projektowaniem, wykonywaniem i pielęgnacją terenów zieleni  przydomowej oraz przestrzeni publicznej

•            Projektowaniem i wykonywaniem elementów małej architektury

•            Wykonywaniem ekspertyz dendrologicznych oraz      inwentaryzacją terenów zielonych

•            Aranżacją zieleni wewnątrz budynków włączając elementy    florystyki

 

 

JAKICH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH UCZYMY:

 

•            Podstawy architektury krajobrazu

•            Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu

•            Zasady projektowania

•            Obiekty małej architektury krajobrazu

•            Język obcy w architekturze krajobrazu

•            Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu

•            Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

•            Prace w obiektach architektury krajobrazu

•            Praktyka zawodowa

•            Przepisy ruchu drogowego

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

•            Zajęcia praktyczne odbywające się w tygodniu

w obrębie przedmiotów prace w obiektach architektury krajobrazu oraz projektowania obiektów architektury krajobrazu- miejsce odbywania praktyk Bożkowskie Centrum Umiejętności

 

•            Praktyki zawodowe 2x4 tygodnie

w zaprzyjaźnionych firmach związanych

z architekturą krajobrazu (np. gospodarstwa i centra ogrodnicze, firmy zajmujące się projektowaniem, wykonywaniem i pielęgnacją terenów zieleni, zieleń miejska, placówki ochrony zabytków i ochrony przyrody, przedsiębiorstwa budowlane zajmujące się wykonywaniem i konserwacją obiektów małej architektury)

 

•            Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+

 

•            Nauka jazdy ciągnikiem (20godzin na ucznia)

w Bożkowskim Centrum Umiejętności

 

 

GDZIE CZEKA NA CIEBIE PRACA

•            Pracownie projektowe zajmujące się projektowaniem   terenów zieleni

•            Firmy wykonujące i pielęgnujące tereny zieleni przydomowej oraz publicznej

•            Zieleń miejska

•            Gospodarstwa i centra ogrodnicze

•            Firmy budowlane zajmujące się wykonywaniem

              i konserwacją obiektów małej architektury

•            Ogrody botaniczne i parki dendrologiczne

•            Pracownie florystyczne i kwiaciarnie

•            Własna działalność gospodarcza

 

CO NAS WYRÓŻNIA

•            Pracownia architektury krajobrazu z ogrodem zimowym

•            Doskonale przygotowana baza dydaktyczna w Bożkowskim  Centrum Umiejętności

•            Hala ziemna przystosowana do praktycznej nauki , wykonywania elementów małej architektury (nawierzchnie, murki, schody, tarasy)

•            Nowoczesny sprzęt do praz w zakresie zakładania

              i pielęgnacji terenów zieleni (ciągnik, mini ciągnik

              z kosiarką, kosiarki, wykaszarki, aeratory, rębaki   glebogryzarki, pilarki, nożyce do żywopłotów, dmuchawy

              i wiele innych)

•            Duże tereny zielone wykorzystywane podczas praktycznej nauki zawodu (zabytkowy park przy głównym budynku szkoły oraz nowoczesne tereny zielone przy Bożkowskim Centrum Umiejętności

 

W sobotę, 22 stycznia 2022 roku na tradycyjnym balu studniówkowym bawili się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczniów klas maturalnych - 4PT i 4BT.

Uroczystość odbyła się w "Dworku Nad Stawem" w Podborzu.

Zapraszamy do obejrzenia poloneza w wykonaniu maturzystów.

 

 

W dniu 17grudnia 2021 w ZSCKR w Rudnej odbyły się Jasełka szkolne pt."Bóg się rodzi". Teatr cieni.

Kierunki nauczane w Technikum w Sichowie Dużym przedstawione przez uczniów: Dominikę Plewę - technik żywienia i usług gastronomicznych, Agatę Jońcę - technik weterynarii i Eryka Chmielowca - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

„Jasełka u Hrabiny” to tytuł tegorocznego spektaklu, który młodzież naszej szkoły pod kierunkiem ks. Pawła Zaręby wystawiła 17 grudnia 2021r.