Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w STARYM LUBIEJEWIE
Adres

ul. Klonowa 4

07-300 - Ostrów Mazowiecka

woj.mazowieckie

tel. 29 745-32-66

email: zslubiejewo@op.pl

www: lubiejewo.pl

Nasze Wiadomości
Dnia 7 września 2020r. od godz. 10.40 przystąpiliśmy do akcji Narodowego Czytania Balladyny Juliusza Słowackiego.
W wyjątkowym wrześniu przyszło nam się przywitać na inauguracji roku szkolnego 2020/2021. Czas pandemii i ograniczeń wymusił na nas pewne ograniczenia, ostrożność i troskę o własne i innych bezpieczeństwo. Nie oznacza to, jednak, że nie uczestniczymy w życiu naszej szkoły i państwa. Wrzesień, bowiem to czas pamięci o traumatycznych historycznie wydarzeniach dla naszego kraju! To kolejna, 81. już, rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Jej rys historyczny przedstawił, w swoim inauguracyjnym, wystąpieniu dyrektor szkoły, Pan Roman Malicki. Pan Dyrektor podkreślił wagę patriotyzmu, poświęcenia i zaangażowania obywateli w walkę o wolną Polskę. Wolność i niepodległość naszego kraju to wartości nadrzędne, którym poświęcili życie bohaterowie patrona naszej szkoły żołnierze Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie.
Podczas coraz bardziej przedłużającego się zdalnego nauczania, kiedy nauczyciele i uczniowie zaczynają za sobą tęsknić, a samodzielna nauka nużyć, warto zrobić coś, co urozmaici monotonię. W Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie postawiono na media i interakcję na linii nauczyciel - uczeń.
Dyrektor Roman Malicki pięknym cytatem: Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychować w tym duchu… pożegnał odchodzących na wakacje uczniów. Powiedział iż ma nadzieję, że Grono Pedagogiczne w tym niezwykle trudnym czasie sprostało swoimi działaniami, postawą oraz zaangażowaniem, słowom wielkiego Polaka Kardynała Stefana Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia .
Jeśli o czymś marzysz, możesz to również osiągnąć – tymi słowami rozpoczął Pan Dyrektor Roman Malicki uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas maturalnych w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie. Była to uroczystość inna niż dotychczas, nietypowa i jedyna w swoim rodzaju – zważywszy na okoliczności – ale równie piękna i wzruszająca jak co roku.
Początek drugiego semestru to doskonały czas na podsumowanie efektów pracy w pierwszym półroczu. W Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie podsumowania takiego dokonał pan dyrektor Roman Malicki, podczas przeprowadzonego w lutym apelu.
W dniu 26 lutego 2020 uczniowie klas I, III, IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz klasy III Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie Kucharz odwiedzili targi cukiernicze Expo Sweet w Warszawie.
Mimo trwających ferii, młodzież lubiejewskiej szkoły nie próżnuje i chętnie zdobywa nową wiedzę oraz doświadczenia kulinarne. W dniach 11-12 lutego uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z klas I-IV Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie wzięli udział w szkoleniu pt. Nowe trendy i techniki w kuchni. Kuchnia molekularna, prowadzonym przez GastroArt Studio Kulinarne Renata Rybacka.
W dniu 30 stycznia w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie odbyło się kolejne niezwykle interesujące spotkanie z przedstawicielami banków. Tym razem przedstawicielki oddziału BNP Paribas w Ostrowi Mazowieckiej, pani dyrektor Kornelia Gromek i Anna Zielińska, ekspert ds. Agro przeprowadziły szkolenie pt. "Zarządzanie finansami w gospodarstwie rolnym".
Współczesne kombajny rolnicze to bardzo skomplikowane oraz drogie maszyny, dlatego niektórzy producenci mają w swojej ofercie ich symulatory. Umożliwiają one naukę obsługi elementów sterujących pracą kombajnu oraz poznanie zasad jego bezpiecznej eksploatacji.
22. września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie mieliśmy zaszczyt gościć Pana Henryka Kowalczyka, ministra środowiska.
Od kilku lat do stałego kalendarza imprez w naszej szkole weszło Narodowe Czytanie, akcja objęta patronatem Prezydenta RP. W tym roku Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.
Od września 2018 roku realizujemy projekt ekonomiczny pt. "Kuźnia Młodego przedsiębiorcy". 14 czerwca wywalczyliśmy I miejsce wśród 47 szkół rolniczych.
Nasze Video

Dziękujemy za nominację Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie. Przyłączamy się do akcji #gaszynchallenge
Zachęcamy do pomocy poprzez darowizny pieniężne dla Zosi. Informacje dotyczące akcji znajdziecie na stronie: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia
Do akcji nominujemy Oddziały Sportowe w Ostrowi Mazowieckiej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z akcji.

Przedstawiamy jeden ze sztandarowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie, jakim jest mechanizacja rolnictwa i agrotronika. Tajniki tego kierunku zdradza mgr Andrzej Sakowicz - kierownik Praktycznej Nauki Zawodu. 

W dniach 18.11.2018r. – 01.12.2018 roku grupa siedemnastu uczniów i dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie wzięła udział w projekcie zrealizowanym ze środków PO WER. Uczniowie z Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki odbyli praktyki w Fundacji „Kształcenie i Rzemiosło” w Paderborn (Niemcy), których tematem było „Staż zagraniczny - szansa rozwoju i sukcesu zawodowego”.

Realizacja projektu miała na celu wspomaganie uczestników stażu i ułatwienie im kształcenia i doskonalenia zawodowego, zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w celu osobistego rozwoju oraz zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego. Powyższy cel został osiągnięty poprzez nabycie, niekiedy doskonalenie, wiadomości i umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie ochrony środowiska, ekologii i bezpieczeństwa prac w rolnictwie.

Głównymi celami programu projektu było:

  • teoretyczne i praktyczne poznanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych w samochodach, ciągnikach i maszynach rolniczych wpływających na ekologię i bezpieczeństwo eksploatacji,
  • serwisowanie pojazdów pod kątem ekologicznym,
  • zapoznanie się z nowymi trendami w zakresie ekologii i bezpieczeństwa w konstrukcjach samochodów i ciągników.

W czasie zajęć uczestnicy zajmowali się następującymi zagadnieniami:

  • analiza geometrii układów zawieszenia samochodów pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • analiza spalin silników pod kątem wymagań i norm ekologicznych,
  • poznanie nowych rozwiązań układów napędowych pojazdów mających na celu wzrost bezpieczeństwa ruchu.

W czasie pobytu, oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych na terenie Fundacji „Kształcenie i Rzemiosło”, uczestnicy mieli zorganizowane zajęcia w zakładach produkcyjnych (CLAAS, Volkswagen).

W zakładach uczniowie zapoznali się z organizacją produkcji, jaka występuje w niemieckich firmach. Mieli możliwość obserwacji toku produkcji, zastosowania nowoczesnych rozwiązań przy produkcji pojazdów i maszyn rolniczych, zespołów roboczych maszyn, urządzeń i całych nowoczesnych linii produkcyjnych, poznali nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne pojazdów i urządzeń wpływające na eksploatację zgodną z zasadami ekologii i  bezpieczeństwa pracy. Przedstawiciele zakładów pracy, również podczas spotkań, omawiali nowe kierunki i rozwiązania, jakie występują w ich fabrykach. Zajęcia i obserwacja pracy zakładów niemieckich może mieć pozytywny wpływ na późniejszą pracę zawodową naszej młodzieży.

W czasie odbywania stażu młodzież poznawała również kulturę i obyczaje niemieckie. Paderborn, Dortmund były celem programu kulturowego organizowanego w czasie wolnym.

Na zakończenie stażu uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich wiadomości i umiejętności, które będą mogli wykorzystać jeszcze w trakcie pobytu w szkole podczas zajęć praktycznych, jak  również podczas końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego.

 

Projekt został dofinansowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca.                                                                

                                                          

M. Król-Jankowska, T. Budzisz

Zdjęcia: M. Król-Jankowska, K.Jarząbek, K. Różański

Uroczyste otwarcie szkoły po generalnym remoncie 21 stycznia 2019 r. 

  • Przemówienie Dyrektora Pana Romana Malickiego;
  • Uroczyste przecięcie wstęgi;
  • przemówienie Pana Ministra Henryka Kowalczyka.

Film zrealizowany przez Redakcja OstrówMaz24.

 

Nasze Zdjęcia