Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w STARYM LUBIEJEWIE
Adres

ul. Klonowa 4

07-300 - Ostrów Mazowiecka

woj.mazowieckie

tel. 29 745-32-66

email: zslubiejewo@op.pl

www: lubiejewo.pl

Nasze Wiadomości
Plakat prezentujący kierunki kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie w roku szkolnym 2021/22
Początek lutego był czasem wytężonych przygotowań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele przedmiotów zawodowych przeprowadzili na warsztatach szkolnych próbne egzaminy z kwalifikacji TG.07 - Sporządzanie potraw i napojów oraz z kwalifikacji MG.03 - Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.
Matematyka, fizyka czy języki obce nie stanowią dla nich większych problemów - dyrektor szkoły nagrodził najlepszych i najzdolniejszych. 5 lutego w Palmiarni, z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów naukowych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021, przyznawanych najzdolniejszym uczniom.
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie zaprasza do udziału w Internetowym Konkursie Wiedzy o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie. Konkurs zorganizowany jest pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegóły i instrukcja w zamieszczonym plakacie.
Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz – zgodnie z tą piękną sentencją nieznanego autora postępują uczniowie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie. Przy niewielkiej pomocy zaangażowanych w działalność charytatywną nauczycieli dzieją się rzeczy niezwykłe.
Nasza szkolna społeczność od wielu lat przeprowadza różnorodne akcje charytatywne, mające na celu pomoc potrzebującym. Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie, Pan Roman Malicki podsunął mi pomysł wykonania serca z przeznaczeniem na zbieranie nakrętek od butelek PET. Inicjatywa bardzo mi się spodobała i wspólnie z młodzieżą rozpoczęliśmy proces planowania i wykonania zadania.
Rok 2020 obfitował w prace remontowe, odmieniające wygląd i użyteczność obiektów należących do Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie. Informowaliśmy o nich na bieżąco. Z końcem roku zakończyły się kolejne prace, tym razem na terenie warsztatów mechanicznych.
Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie, Roman Malicki, podpisał umowy na staże zagraniczne w ramach programu POWER. To bardzo dobra informacja dla aż 120 uczniów.
Spełniło się marzenie dyrekcji, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów kształcących się w zawodach mechanicznych! Mamy w szkole nowy kombajn! Jest to nowoczesna, znakomicie wyposażona maszyna firmy CLAAS, model TUCANO 320. Trudno o lepszy prezent na Święta...
W piątek, 27 listopada została podpisana umowa partnerska pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie, w imieniu którego działa Dyrektor Szkoły mgr Roman Malicki, a firmą Project Hub Sp.z o.o, na rzecz realizacji projektu pt. Program rozwoju Zespołu Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Kolejny remont w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie został z sukcesem zakończony. Odbiór prac remontowych, których głównym celem było unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły poprzez stworzenie pomieszczeń pod nowoczesne pracownie gastronomiczne z pomieszczeniami towarzyszącymi, odbył się 6 listopada. Efektem przeprowadzonych prac będą także oszczędności związane z ogrzewaniem pomieszczeń i podgrzewaniem wody.
Narodowe Święto Niepodległości uczciliśmy inaczej niż w latach ubiegłych. Organizatorzy obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie wykazali się w tym roku niezwykłą kreatywnością, by dostosować je do wymogów trudnego czasu pandemii.
Unoszący się w całym domu zapach świeżo upieczonego chleba jest cudowny i jedyny w swoim rodzaju. Dziś, chociaż na każdym rogu i w każdym sklepie można kupić świeży bochenek chleba, nic tak nie smakuje jak domowy, pachnący chleb.
W ubiegłym tygodniu odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie Szkolny Konkurs Orki.
Osoby znające Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie wiedzą, że jednym ze szczególnie wyróżniających tę placówkę miejsc jest palmiarnia. Rośnie tam ponad sześćdziesięcioletnia palma, symbol szkoły dla kolejnych uczących się tu pokoleń uczniów.
Nasze Video

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczniowie klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie wraz z rodzicami (absolwentami naszej szkoły:)) nagrali w swoich domach krótkie filmiki z pięknymi świątecznymi wierszami, aby chociaż w ten sposób wprowadzić wszystkich w magiczną atmosferę Świąt.

Mamy nadzieję, że w Wigilijny wieczór połączymy się myślami i sercem.

 

Niech Wasze serca wypełni szczęście,

By wszelkie rozterki nie wracały więcej,

By dobro dane do Was wróciło

I magiczny czas każdemu umiliło….

 

Najlepsze świąteczne życzenia dla wszystkich uczniów, kadry pedagogicznej i pracowników szkół rolniczych

śle dyrekcja i społeczność szkolna Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie.

Jakiś czas temu pisaliśmy o Szkolnym Konkursie Orki, który odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie. Dziś prezentujemy krótki filmik z tego wydarzenia, zrealizowany przez ucznia czwartej klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Szymona Wagnera.

Dziękujemy za nominację Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie. Przyłączamy się do akcji #gaszynchallenge
Zachęcamy do pomocy poprzez darowizny pieniężne dla Zosi. Informacje dotyczące akcji znajdziecie na stronie: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia
Do akcji nominujemy Oddziały Sportowe w Ostrowi Mazowieckiej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z akcji.

Przedstawiamy jeden ze sztandarowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie, jakim jest mechanizacja rolnictwa i agrotronika. Tajniki tego kierunku zdradza mgr Andrzej Sakowicz - kierownik Praktycznej Nauki Zawodu. 

W dniach 18.11.2018r. – 01.12.2018 roku grupa siedemnastu uczniów i dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie wzięła udział w projekcie zrealizowanym ze środków PO WER. Uczniowie z Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki odbyli praktyki w Fundacji „Kształcenie i Rzemiosło” w Paderborn (Niemcy), których tematem było „Staż zagraniczny - szansa rozwoju i sukcesu zawodowego”.

Realizacja projektu miała na celu wspomaganie uczestników stażu i ułatwienie im kształcenia i doskonalenia zawodowego, zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w celu osobistego rozwoju oraz zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego. Powyższy cel został osiągnięty poprzez nabycie, niekiedy doskonalenie, wiadomości i umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie ochrony środowiska, ekologii i bezpieczeństwa prac w rolnictwie.

Głównymi celami programu projektu było:

  • teoretyczne i praktyczne poznanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych w samochodach, ciągnikach i maszynach rolniczych wpływających na ekologię i bezpieczeństwo eksploatacji,
  • serwisowanie pojazdów pod kątem ekologicznym,
  • zapoznanie się z nowymi trendami w zakresie ekologii i bezpieczeństwa w konstrukcjach samochodów i ciągników.

W czasie zajęć uczestnicy zajmowali się następującymi zagadnieniami:

  • analiza geometrii układów zawieszenia samochodów pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • analiza spalin silników pod kątem wymagań i norm ekologicznych,
  • poznanie nowych rozwiązań układów napędowych pojazdów mających na celu wzrost bezpieczeństwa ruchu.

W czasie pobytu, oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych na terenie Fundacji „Kształcenie i Rzemiosło”, uczestnicy mieli zorganizowane zajęcia w zakładach produkcyjnych (CLAAS, Volkswagen).

W zakładach uczniowie zapoznali się z organizacją produkcji, jaka występuje w niemieckich firmach. Mieli możliwość obserwacji toku produkcji, zastosowania nowoczesnych rozwiązań przy produkcji pojazdów i maszyn rolniczych, zespołów roboczych maszyn, urządzeń i całych nowoczesnych linii produkcyjnych, poznali nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne pojazdów i urządzeń wpływające na eksploatację zgodną z zasadami ekologii i  bezpieczeństwa pracy. Przedstawiciele zakładów pracy, również podczas spotkań, omawiali nowe kierunki i rozwiązania, jakie występują w ich fabrykach. Zajęcia i obserwacja pracy zakładów niemieckich może mieć pozytywny wpływ na późniejszą pracę zawodową naszej młodzieży.

W czasie odbywania stażu młodzież poznawała również kulturę i obyczaje niemieckie. Paderborn, Dortmund były celem programu kulturowego organizowanego w czasie wolnym.

Na zakończenie stażu uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich wiadomości i umiejętności, które będą mogli wykorzystać jeszcze w trakcie pobytu w szkole podczas zajęć praktycznych, jak  również podczas końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego.

 

Projekt został dofinansowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca.                                                                

                                                          

M. Król-Jankowska, T. Budzisz

Zdjęcia: M. Król-Jankowska, K.Jarząbek, K. Różański

Uroczyste otwarcie szkoły po generalnym remoncie 21 stycznia 2019 r. 

  • Przemówienie Dyrektora Pana Romana Malickiego;
  • Uroczyste przecięcie wstęgi;
  • przemówienie Pana Ministra Henryka Kowalczyka.

Film zrealizowany przez Redakcja OstrówMaz24.

 

Nasze Zdjęcia