Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w LEŚNEJ PODLASKIEJ
Adres

ul. Bialska 7

21-542 - Leśna Podlaska

woj.lubelskie

tel. 83 345-00-24

email: lesna@zsckr.edu.pl

www: http://www.zsckr.edu.pl/

Nasze Wiadomości
Uczniowie klasy I Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w czwartek, 28.11.2020r., wzięli udział w warsztatach kulinarnych, które poprowadziła pani Anna Szpura -przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich - Korniczanki. Pani Anna od wielu lat podejmuje działania na rzecz odtwarzania i promocji tradycji kulinarnych na Podlasiu.
W dniach 26 – 27 listopada 2019 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty barmańskie pt. Ja za barem, skierowane do uczniów klas III i IV w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej po raz kolejny gościł uczniów ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech, którzy odbywali staż zawodowy w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole rozpoczęły się już 08.11. 2019r. Szkolna społeczność wzięła udział w uroczystym apelu przygotowanym z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie – konferencja naukowa pod takim tytułem odbyła się 04 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.
W odpowiedzi na zaproszenie Zakładu Rolnictwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 24.10.2019r. uczniowie klas trzeciej i czwartej Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w seminarium
W ramach podpisanego w 2010 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej gości delegację ze stowarzyszenia Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech wraz z Panem Laszlo Davidoviczem – Dyrektorem Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor, a jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Południowo – Wschodnie Węgry – Unia Europejska. Delegacja składa się z przedstawicieli Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą własne gospodarstwa i przyjmują uczniów na praktyki zawodowe oraz uczniów, którzy realizują 2-tygodniowy staż zawodowy w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.
We środę, 23 października 2019 r. odbył się etap szkolny XI Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych
Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych odbył się 14 października 2019 roku.
Uczniowie klasy maturalnej pod opieką ojca Marcina Oparcika i pani Katarzyny Sęk uczestniczyli w pielgrzymce Sandomierz – Kraków – Częstochowa w dniach 9 -11 października 2019r.
W dniu 08. 10. 2019 r. odbyło się szkolenie na temat prowadzenia dokumentacji poprzez Portal IRZplus dedykowany hodowcom zwierząt gospodarskich.
W sobotę 21 września 2019 roku piętnastoosobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej pod opieką pani Danuty Kacik oraz pani Agaty Naumiuk wróciła z 2-tygodniowego stażu zawodowego pt. Rozwiązania innowacyjne warunkiem prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa na Węgrzech. Aktualnie na Węgrzech przebywa kolejnych piętnastu uczniów pod opieką pani Marty Wiczuk oraz pani Magdaleny Kondraciuk. Staż zawodowy organizowany jest w ramach projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna. Uczniowie odbywają staż w specjalistycznych gospodarstwach rolnych współpracujących ze Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor na Węgrzech.
W uroczystość Matki Bożej Leśniańskiej - 26 września 2019r. - Msza święta pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy, z udziałem Generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego, władz zakonnych, duchowieństwa diecezji siedleckiej oraz władz państwowych i samorządowych rozpoczęła Jubileusz 100-lecie powrotu Zakonu Paulinów do Leśnej Podlaskiej.
Nasze Video
Nasze Zdjęcia