Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w LEŚNEJ PODLASKIEJ
Adres

ul. Bialska 7

21-542 - Leśna Podlaska

woj.lubelskie

tel. 83 345-00-24

email: lesna@zsckr.edu.pl

www: http://www.zsckr.edu.pl/

Nasze Wiadomości
Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych odbył się 14 października 2019 roku.
Uczniowie klasy maturalnej pod opieką ojca Marcina Oparcika i pani Katarzyny Sęk uczestniczyli w pielgrzymce Sandomierz – Kraków – Częstochowa w dniach 9 -11 października 2019r.
W dniu 08. 10. 2019 r. odbyło się szkolenie na temat prowadzenia dokumentacji poprzez Portal IRZplus dedykowany hodowcom zwierząt gospodarskich.
W sobotę 21 września 2019 roku piętnastoosobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej pod opieką pani Danuty Kacik oraz pani Agaty Naumiuk wróciła z 2-tygodniowego stażu zawodowego pt. Rozwiązania innowacyjne warunkiem prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa na Węgrzech. Aktualnie na Węgrzech przebywa kolejnych piętnastu uczniów pod opieką pani Marty Wiczuk oraz pani Magdaleny Kondraciuk. Staż zawodowy organizowany jest w ramach projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna. Uczniowie odbywają staż w specjalistycznych gospodarstwach rolnych współpracujących ze Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor na Węgrzech.
W uroczystość Matki Bożej Leśniańskiej - 26 września 2019r. - Msza święta pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy, z udziałem Generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego, władz zakonnych, duchowieństwa diecezji siedleckiej oraz władz państwowych i samorządowych rozpoczęła Jubileusz 100-lecie powrotu Zakonu Paulinów do Leśnej Podlaskiej.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, w ramach podpisanego w 2010 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech, po raz kolejny gości uczniów ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech, którzy odbywają staż zawodowy w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.
Delegacja naszej szkoły wraz ze sztandarem uczestniczyła 18 sierpnia 2019r. w dożynkach gminno – parafialnych w Leśnej Podlaskiej. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Leśniańskiej, którą odprawił przeor i proboszcz parafii Ojciec Marek Moga.
To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dziś owocuje w moim życiu. Słowa św. Jana Pawła II uczyniliśmy mottem uroczystego i wyjątkowego Jubileuszu: 50-lecia Zespołu Szkół Rolniczych i 100 – lecia utworzenia Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Leśnej Podlaskiej, który obchodziliśmy 15.06.2019r. Patronat Honorowy nad uroczystością sprawował Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Jarosław Stawiarski, natomiast partnerami było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Województwo Lubelskie.
W dniach 7 – 8 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, w malowniczym regionie Beskidu Niskiego odbyły się Eliminacje Centralne XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
"Dziękuję wszystkim nauczycielom i pedagogom za poświęcenie i trud włożony w rozwijanie i szerzenie świadomości rolniczej wśród młodzieży"
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III Regionalnym Konkursie Gastronomicznym "Regionalne podróże kulinarne 2019" w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, po raz kolejny miał okazję gościć uczniów ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech, którzy odbywali staż zawodowy w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.
Sukces naszych uczniów w Finale Regionalnego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska
W dniu 24 kwietnia 2019 r. odbyło się w naszej szkole szkolenie dla uczniów klas III i IV w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i technik mechanizacji rolnictwa na temat: 1. Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie lubelskim. 2. Normy i wymogi wzajemnej zgodności w województwie lubelskim.
Tradycyjnie już młodzież mieszkająca w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej reprezentowała naszą szkołę w VI Powiatowym Przeglądzie Tradycji Wielkanocnych.
Nasze Video
Nasze Zdjęcia