Lekcja historii połączona z manewrami na bydgoskim ASG  - fabryki amunicji z czasów II wojny światowej.

Film promocyjny ZSCKR przygotowany we współpracy z szkolną telewizją "Ajpitv" działającą przy ZSE w Bydgoszczy.

redakcja2018-11-14
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad 52 Zespołami Szkół Centrami Kształcenia Rolniczego. W ramach sprawowania nadzoru odbyła się uroczystość ślubowania składanego przez nauczycieli mianowanych oraz wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Prezes KRUS, Adam Wojciech Sekściński, zaprasza na uroczyste podsumowanie XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Podczas Agro Show uroczyste podsumowanie XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne.

Trwa „I Ogólnopolski Konkurs Orki Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” w Gołotczyźnie.

We wrześniu rozpoczęliśmy w naszej szkole obchody 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwszym punktem programu obchodów była zorganizowana wycieczka o charakterze historyczno- krajoznawczym do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.