Zespoł Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu
Adres

ul.Uniwersytecka 6

26-600 - Radom

woj.mazowieckie

tel. 48 3310901

email: agroradom@wp.pl

www: www.agroradom.edu.pl

O szkole

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Władysława Stanisława Reymonta

w Radomiu

 

Adres szkoły:

ul. Uniwersytecka 6

26-600 Radom

 

Nasza szkoła to właściwie kompleks budynków dydaktycznych i praktycznej nauki zawodu, hale maszyn, poligon do nauki jazdy, boisko sportowe z bieżnią i park.

Baza dydaktyczna szkoły obejmuje:

- bibliotekę z czytelnią,

- pracownię architektury krajobrazu,

- pracownie weterynaryjne,

- pracownię odnawialnych źródeł energii,

- pracownię gastronomiczną

- pracownie mechanizacji rolnictwa,

- pracownie dydaktyczne do przedmiotów ogólnych.