Zespoł Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu
Adres

ul.Uniwersytecka 6

26-600 - Radom

woj.mazowieckie

tel. 48 3310901

email: agroradom@wp.pl

www: www.agroradom.edu.pl

Kierunki kształcenia

Szkoła kształci w następujących kierunkach:

5 - letnim TECHNIKUM :

1. technik weterynarii

Uczniowie poznają w trakcie nauki tajniki anatomii i fizjologii zwierząt, hodowli i rozrodu zwierząt. Nauczyciele przekazują  wiedzę dotycząca niesienia pomocy zwierzętom, uczą jak rozpoznawać choroby zakaźne, pasożyty czy schorzenia spowodowane błędami żywieniowymi. Młodzież nabywa umiejętności związane z podawaniem leków, iniekcjami, zakładaniem wenflonów, podawaniem kroplówek, asystą przy zabiegach  chirurgicznych.

Absolwent kończąc naszą szkołę jako technik weterynarii może pracować m.in.: w zakładach leczenia zwierząt, gospodarstwach hodowlanych, schroniskach, urzędach celnych, zakładach produkcji żywności, rzeźniach, ogrodach zoologicznych, gospodarstwach agroturystycznych, stadninach koni.

 2. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to szerokoprofilowy zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej. To kierunek z przyszłością, ponieważ w Polsce i innych krajach realizowanych jest co raz więcej inwestycji budowlanych, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej (projektantów, monterów, serwisantów) będzie wykazywało zauważalną i dynamiczną tendencję rosnącą.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może znaleźć zatrudnienie:

- w firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,

- w przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych,

ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej,

- w serwisach w/w urządzeń,

- w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,

- hurtowniach instalatorstwa sanitarnego,

- centrach ekologicznych systemów grzewczych,

- w ramach własnej działalności gospodarczej.

 3.  technik architektury krajobrazu

Kształcenie w tym zawodzie łączy sztukę, technikę, botanikę oraz wiedzę o środowisku.

W trakcie nauki uczniowie poznają zagadnienia dotyczące:

 • pielęgnacji i hodowli roślin ozdobnych,
 • projektowania i realizacji terenów zieleni,
 • konserwacji i pielęgnacji istniejących elementów architektury krajobrazu,
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości,
 • kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu.

 Po ukończeniu technikum architektury krajobrazu absolwent może  podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania,
 • zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
 • firmie (swojej) prowadząc działalność gospodarczą.
W trakcie nauki uczeń zdobywa następujące umiejętności:

 

 • stosowania zasad zdrowego żywienia człowieka,
 • układania jadłospisów,
 • przyrządzania potraw kuchni: staropolskiej, nowoczesnej i różnych narodów,
 • dekorowania potraw i stołu,
 • obsługi kelnerskiej i cateringowej,
 • organizowania przyjęć, bankietów itp.
Uczniowie biorą udział w konkursach, wystawach, wycieczkach zawodowych,  a także w praktykach w krajach UE.
Szkoła umożliwia także zdobycie kwalifikacji  BARMANA.

 

W szkole uczeń poznaje:

 • budowę i naprawę pojazdów,
 • diagnostykę pojazdów,
 • budowę i naprawę maszyn rolniczych,
 • zastosowanie elektrotechniki w technice rolniczej.
Kształcenie praktyczne jest realizowane w formie:
 • zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych,
 • praktyk zawodowych,
 • indywidualnej nauki jazdy samochodem, ciągnikiem i kombajnem zbożowym,
 • a także wycieczek zawodowych.
Dla uczniów z dobrymi wynikami w nauce szkoła organizuje staże zawodowe w krajach Unii Europejskiej. 

 

3 - letniej BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA:

1. mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

W trakcie nauki uczniowie:
 • zdobywają wiedzę dotyczącą zużycia, oceny stanu technicznego i naprawy zespołów maszyn,
 • poznają użytkowanie  maszyn i pojazdów rolniczych,
 • uczą się korzystać z instrukcji obsługi, katalogów, książek i fachowych czasopism,
 • poznają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe.
Kształcenie praktyczne pozwala opanować umiejętności w zakresie: obróbki metali, spawania gazowego i elektrycznego, naprawy maszyn i pojazdów, obsługi urządzeń elektrycznych oraz eksploatacji agregatów rolniczych.
 
2. kucharz
Uczniowie kształcący się na tym kierunku uzyskują:
 
1) świadectwo ukończenia szkoły,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów
3) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe kucharza
 
Absolwent  szkoły  kształcącej w zawodzie kucharza jest przygotowany do wykonywania  następujących  zadań zawodowych:
 • sporządzania potraw i napojów,
 • przechowywania żywności,
 • wykonywania czynności z ekspedycją potraw i napojów
 
Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:
 • profesjonalnie dekorować potrawy
 • sporządzać potrawy i napoje
 • planować zakupy
 • planować i sporządzać karty menu
 • prowadzić działalność gastronomiczną
 • obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów
 • posługiwać się językami obcymi (angielskim / niemieckim)
 • współpracować w zespole.