Kursy i Szkolenia
Sięgamy po więcej- dodatkowe kwalifikacje zawodowe w Rolniku
Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im.W.Witosa uczestniczyli w projekcie pt. Sięgamy po więcej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany był do 54 uczniów klas III, IV  technikum ogrodniczego i technikum agrobiznesu, technikum geodezji, technikum hotelarstwa, techniku żywienia i usług gastronomicznych

Celem jego  było podniesienie rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego, zidentyfikowanie potrzeby doskonalenia zawodowego zgodnie z regionalnym rynkiem pracy, współpraca z pracodawcami w zakresie realizacji staży, zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych w postaci kursów kwalifikacyjnych

Uczniowie  ukończyli certyfikowane  kursy kwalifikacyjne ;projektant terenów zielonych ,florysta ,koparko-ładowarka, wózek widłowy ,spawacz ,przedstawiciel handlowy ,prawo jazdy kat. B, manager gastronomii, kelner, barman ,barista, somelier ,event manager, klasyfikator gruntów.

Uczestnicy projektu odbyli również płatne staże zawodowe w firmach, zakładach na terenie powiatu ostródzkiego.

Dzięki mobilności edukacyjnej i współpracy między środowiskiem kształcenia i środowiskiem pracy uczniowie nabyli nowe  umiejętności zawodowe w zakresie przydatności na rynku pracy