Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w KOWALU
Adres

ul. Kazimierza Wielkiego 9

87-820 - Kowal

woj.kujawsko-pomorskie

tel. 54 284-22-19

email: zskowal@zskowal.edu.pl,

www: www.zskowal.edu.pl

Kierunki kształcenia

Obecnie kształcenie realizowane jest następująco:

SZKOŁY DZIENNE:

TECHNIKUM:
-TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
   Przygotowuje do prowadzenia działalności gastronomicznej, hotelarskiej i agroturystycznej, a także do organizacji produkcji żywności i cateringu.
-TECHNIK  MECHANIZACJI  ROLNICTWA I AGROTRONIKI
  Przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej: warsztatu, gospodarstwa rolnego. Wyposaża w umiejętności eksploatacji maszyn i pojazdów samochodowych, spawania, obróbki mechanicznej. Bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T, kombajnisty.
-TECHNIK ROLNIK
   Uprawnia do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. W ramach nauki bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. T.
-TECHNIK AGROBIZNESU
   Umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej, pozyskiwania środków z UE, prowadzenie rachunkowości w firmach branży rolniczej.
-TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ
  Przygotowuje do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, planowania i organizowania wypoczynku na obszarach wiejskich, pracy w biurach turystycznych, pensjonatach i hotelach.

BRANŻOWA SZKOŁA I  STOPNIA:
- KUCHARZ
   Przygotowuje do pracy w stołówkach, barach, kawiarniach, restauracjach i hotelach.
- MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH
   Przygotowuje do profesjonalnej obsługi, użytkowania i napraw pojazdów, sprzętów i maszyn stosowanych w rolnictwie. Kurs prawa jazdy kat. T i B.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
(KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W FORMIE ZAOCZNEJ:)


KURSY KWALIFIKACYJNE:
R.03 – prowadzenia produkcji rolniczej
R.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
R.04 – prowadzenie produkcji pszczelarskiej