Targi i Pokazy

Na zaproszenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, wzięli udział w imprezie pod nazwą: "Dzień Prezentacji Szkół". Celem spotkania, które odbyło się 6 lutego 2019 r. było przybliżenie uczniom kończącym szkołę podstawową i gimnazjum oferty szkół trzeciego etapu edukacyjnego.
Dnia 16 grudnia 2018 r. w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kruszynie odbyła się XX Powiatowa Wystawa pn. Stoły Wigilijne na Kujawach. Na spotkaniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włocławku i Urząd Gminy Włocławek pojawiło się kilkadziesiąt instalacji, które wykonane były przez reprezentacje gmin, szkół i organizacji działających w naszym regionie.
Uczniowie naszej szkoły mają okazję obejrzenia wystawy pn. Młyny, cukrownie, spółdzielnie. Historia u podstaw na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, która eksponowana jest w Szkolnej Izbie Tradycji. Została ona przygotowana przez pracowników i wolontariuszy Fundacji Ari, Ari, a także wicedyrektora naszej szkoły Arkadiusza Ciechalskiego. Celem projektu było przypomnienie szerszemu gronu mieszkańców regionu historią dawnych inicjatyw gospodarczych zrealizowanych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, takich jak młyny, cukrownie, fabryki, dworce, które obecnie już nie funkcjonują (lub egzystują tylko w ograniczonym zakresie) i często popadają w stan ciężkiej ruiny.
Nasza szkoła w dniach 30.11.2018 - 02.12.2018 r. uczestniczyła w Narodowej Wystawie Rolniczej zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i pokazała tradycję rodzimej wsi oraz współczesne osiągnięcia agrotechniki. W otwarciu Wystawy udział wziął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Prezydent podkreślił rolę, jaką odegrali mieszkańcy wsi w naszej historii oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy. Na Wystawie gościło ponad 200 wystawców. Byli wśród nich producenci i przetwórcy rolni, organizacje branżowe, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich, instytuty badawcze, uniwersytety przyrodnicze, szkoły rolnicze i muzea.
Na największych z branży ogrodniczej w województwie śląskim targach będą się prezentować gospodarstwa ogrodnicze produkujące rośliny - drzewa, krzewy i ozdobne, rośliny pokojowe, na balkony i do ogrodów, rośliny jednoroczne i wieloletnie, rozsady kwiatów, warzyw i ziół.