Aktualności
Dodatkowe kwalifikacje mechatroników z Rolnika
W Zespole Szkół Rolniczych im W.Witosa odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zyskane w ramach projektu pt. Mechatronik Przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 .

Projekt skierowany był  do 35 uczniów technikum mechatronicznego. Uczestnicy ukończyli certyfikowane  szkolenia w zakresie Auto Cad  I Stopnia, programowanie sterowników PLC, technika bezpieczeństwa dla personelu utrzymania ruchu, szkolenie z kompetencji pracowniczych , montaż obsługa i eksploatacja instalacji pneumatycznych oraz   kurs języka angielskiego branżowego. Uczniowie uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Firmy Festo, gdzie uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych i zwiedzaniu firmy.

Certyfikaty zostały wręczone przez Koordynatora Projektu z ramienia Starostwa Powiatowego p.Piotra Szerszenia  , dyrektora ZSR-p.Andrzeja Matusiaka oraz  kierownika szkolenia praktycznego.