Aktualności
Uroczyste Ślubowanie Nauczycieli
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad 52 Zespołami Szkół Centrami Kształcenia Rolniczego. W ramach sprawowania nadzoru odbyła się uroczystość ślubowania składanego przez nauczycieli mianowanych oraz wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.