Praktyka uczniów ZS CKR w Starym Lubiejewie w Paderborn - Niemcy, listopad 2018.

Film zrealizowany przez ucznia klasy II Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki - Macieja Wyszyńskiego.