Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE
Adres

Zduńska Dąbrowa 64

99-440 - Zduny

woj.łódzkie

tel. 46 838-74-95

email: szkola@zspzd-technikum.pl

www: www.zspzd-technikum.pl

Kierunki kształcenia

W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły publiczne:

Technikum w Zduńskiej Dąbrowie prowadzące kształcenie dla młodzieży oraz dorosłych w zawodach:

 • technik rolnik,
 • technik weterynarii,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik hodowca koni,
 • technik agrobiznesu,
 • innych, ustalanych na dany rok szkolny;

Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca w zawodach:

 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • innych, ustalanych na dany rok szkolny;

Szkoła Policealna w Zduńskiej Dąbrowie prowadząca kształcenie dla młodzieży oraz dorosłych posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe kształcąca w zawodzie:

 • technik weterynarii,
 • innych, ustalonych na dany rok szkolny.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Dąbrowie, które prowadzi:

 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe,

Kursy doskonalące umiejętności zawodowe:

 • Kurs inseminatora;
 • Kurs florystyczno – kelnerski;
 • Kurs obsługi kombajnów zbożowych;
 • Kurs stosowania środków ochrony roślin;
 • Kurs obsługi kas fiskalnych;
 • Kurs obsługi wózków widłowych;
 • Kurs prawa jazdy kat. B i T.
 • Innych, ustalonych na dany rok szkolny.